Občianske združenie

Občianske združenie Tak trocha inak

Ak niekto ochorie na rakovinu, jeho život sa v okamihu zmení. Zároveň sa zmení aj život jeho najbližších. Rakovina je ochorenie, ktoré si vyžaduje náročnú liečbu, ktorá sa nedotýka len fyzického života človeka. Dotýka sa aj všetkých jeho stránok. Psychickej, sociálnej a aj ekonomickej.

Ako onkologická pacientka, ako bloggerka, ale hlavne ako človek, ktorý si vypočul, bol a je súčasťou množstva príbehov onkologicky chorých ľudí som sa rozhodla založiť občianske združenie pod názvom Tak trocha inak. Verím, že vďaka nemu budem môcť ľudom pomôcť aj inak, ako len radou, slovom, či písaným textom.

V prípade, ak by ste sa so mnou rozhodli finančne pomôcť, urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľnej čiastky na účet občianskeho združenia Tak trocha inak vedený vo VÚB  Banke pod číslom SK1202000000003915669056 . Do poznámky prosím uveďte „Dar“.

V prípade, ak máte nápády, návrhy, či iné pripomienky týkajúce sa občianskeho združenia Tak trocha inak, prosím kontaktujte ma.