Svet onkologického pacienta je pre mnohých z nás tabu. Nehovoríme o ňom, pretože nechceme, pretože sa ho bojíme, pretože o ňom nič nevieme. A to je chyba. Erika s neskutočnou ľahkosťou, úprimnosťou a svojským humorom túto tému otvára a učí nás nebáť sa. Ničoho. Pretože, ako aj ona sama hovorí…v skutočnosti je naozaj všetko tak trocha inak.