Od 1. marca 2020 do 31. decembra 2020 prebieha verejná zbierku pod názvom „AVON Pochod 2020“. Verejná zbierka bola zaregistrovaná na MV SR pod číslom SVS-OVS2-2020/005015 a zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2020-005015. Na účel zbierky bol zriadený osobitný bankový účet číslo SK29 0200 0000 0042 3147 4754 vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s. Na tomto účte sa zhromažďujú príspevky získané zbierkou.

Ako môžte podporiť zbierku Avon Pochod 2020 a tým aj náš projekt Štartovací balíček pre bezvlásky?

•Zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na vyššie uvedený osobitný bankový účet.

•Predajom určených predmetov na stránke : https://avononline.avon.sk/5855/avon-pochod

Kontakt : Erika Mokrý, info@taktrochinak.sk