Od 1. marca 2020 do 31. decembra 2020 prebiehala verejná zbierku pod názvom „AVON Pochod 2020“. Verejná zbierka bola zaregistrovaná na MV SR pod číslom SVS-OVS2-2020/005015 a zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2020-005015. Na účel zbierky bol zriadený osobitný bankový účet číslo SK29 0200 0000 0042 3147 4754 vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s. Na tomto účte sa zhromažďovali príspevky získané zbierkou.

Predbežná správa z verejnej zbierky: Predbežná správa z verejnej zb.

.cata-page-title, .page-header-wrap {background-color: #e49497;}.cata-page-title, .cata-page-title .page-header-wrap {min-height: 300px; }.cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .title-subtitle *, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs *, .cata-page-title .cata-autofade-text .fading-texts-container { color:#e49497 !important; }.cata-page-title .page-header-wrap { background-image: url(https://www.taktrochainak.sk/wp-content/uploads/2019/04/tak-trocha-inak-tittle.jpg); }