Pomáhate nám pomáhať Ďakujeme

Je potrebné, aby zamestanec požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň najneskôr do 31.10.2020. Následne, po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%.

K tomu, aby mohol zamestnanec poukázať 2% z daní na naše občianske združenie Tak trocha inak je potrebné, aby vyplnil Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – tlačivo si predvyplnené stiahnite cez tlačítko nižšie.

POZOR – IČO musí byť zarovnané SPRAVA – ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO)

Originály dokladov je potrebné zaslať na daňový úrad, prípadne ich zaniesť osobne. Dátum ukončenia prijímania dokladov zatiaľ nie je jasný, nakoľko sa z dôvodu pandémie koronavírusu stále posúva. A teda, 2% môžete nášmu OZ stále venovať.

Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

Pozor, suma sa zaokrúhľuje na 2 desatiné čísla smerom nadol.
Príklad: ak vám výjde suma 32,459 – do potvrdenia vpíšete 32,45,-.

V prípade, ak si nie ste niečím istý, prosím kontaktujte ma. Akákoľvek chyba v tlačive = neplatnosť a všetky peniaze prepadávajú.

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Údaje do daňového priznania
Obchodné meno : Tak trocha inak
Právna forma : Občianske združenie
IČO: 51333490
Sídlo: Šulekova ulica 877/22, 971 01 Prievidza

Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť aspoň 8 €

V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2020, pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak) treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.

 

V prípade, ak si nie ste niečím istý, prosím kontaktujte ma. Akákoľvek chyba v tlačive = neplatnosť a všetky peniaze prepadávajú.

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Údaje do daňového priznania
Obchodné meno : Tak trocha inak
Právna forma : Občianske združenie
IČO: 51333490
Sídlo: Šulekova ulica 877/22, 971 01 Prievidza

Originály dokladov je potrebné zaslať na daňový úrad, prípadne ich zaniesť osobne. Dátum ukončenia prijímania dokladov zatiaľ nie je jasný, nakoľko sa z dôvodu pandémie koronavírusu stále posúva. A teda, 2% môžete nášmu OZ stále venovať.

Suma sa zaokrúhľuje na 2 desatiné čísla smerom nadol.
Príklad: ak vám výjde suma 32,459 – do potvrdenia vpíšete 32,45,-.

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

V prípade, ak si nie ste niečím istý, prosím kontaktujte ma. Akákoľvek chyba v tlačive = neplatnosť a všetky peniaze prepadávajú.

.cata-page-title, .page-header-wrap {background-color: #e49497;}.cata-page-title, .cata-page-title .page-header-wrap {min-height: 300px; }.cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .title-subtitle *, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs *, .cata-page-title .cata-autofade-text .fading-texts-container { color:#FFFFFF !important; }.cata-page-title .page-header-wrap { background-image: url(https://www.taktrochainak.sk/wp-content/uploads/2019/04/tak-trocha-inak-tittle.jpg); } #cata_button_27o2t668hx.cata-button{}#cata_button_27o2t668hx.cata-button .cata-btn{color: #ffffff; background-color:#e49497}#cata_button_27o2t668hx.cata-button .cata-btn:hover{color: #ffffff; background-color:#dfa1a3}