Za všetku tú lásku, humor, nadhľad, ktorá dáva silu a nádej. Ďakujem za všetkých, ktorým pomáhaš a želám “len” jediné – zdravie.